S L I D E / monument for the momentary
Lotte Van den Audenaeren
Op verschillende plaatsen in de stad

In de vroege zomer van 2020 stelde een nationaal verkozen parlementslid voor “om een wet te maken die het voortaan zo zou regelen dat staken en skaten enkel op zaterdag toegelaten is om op die manier de hinder voor de hardwerkende Vlaming en de overlast voor de economie tot een minimum te beperken”.

 

Zelfs in steden die de skate-community een warm hart toedragen zie je vaak dat de plekken waar het toegelaten is zo ingericht zijn dat de controle maximaal kan georganiseerd worden en de “overlast” zo minimaal is. Het skatepark ligt niet zelden in de buurt van het politiekantoor of afgelegen aan de rand van het centrum op plekken die voor toeristen en modale burgers minder aantrekkelijk zijn.

Oostende en Brussel zijn twee steden met een levendige skate-gemeenschap. S L I D E / monument for the momentary is een project dat al enkele jaren sluimert in de artistieke praktijk van Van den Audenaeren. Door de onderkant van een aantal skateboards met bladgoud te bekleden creëert ze een waardevol object. Door dit vervolgens te laten gebruiken door skaters, waardoor diezelfde onderkant per definitie beschadigd wordt, bouwt ze een moment van ambiguïteit in, in het werk. Maar tegelijk zorgt elke kras, elke sliding, elke beschadiging aan het board ervoor dat er een fractie goud achterblijft op straat en dat de stad rijker wordt.

Dit kunstwerk is een monument voor het tijdelijke, voor het efemere. 

Het is quasi onzichtbaar maar voor wie het werk kent, is het heel erg aanwezig. Van den Audenaeren roept met haar werk niet alleen vragen op over de functie en betekenis van monumenten in de stedelijke ruimte, maar ook over de aard van het artistieke object zelf dat hier vooral bestaat uit momenten die manifeste, maar quasi onzichtbare sporen achterlaten in de stad. Het is een monument dat enkel kan geactiveerd worden door iets te langzaam te vernietigen.

S L I D E / is een monument dat hierdoor niet alleen de skaters verbindt met hun stad, maar, doordat het zowel in Brussel als in Oostende plaats heeft, de link legt tussen verschillende skater-communities. Maar bovenal is het een eerbetoon aan de stad en aan het moment, het hier en nu, dat al voorbij is voor je het kan zien.

*|END:WEB_VIDEO|*
*|END:WEB_VIDEO|*
Dit monument werd ingehuldigd op vrijdag 20 augustus in het bijzijn van de kunstenares en Schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.