OngeHOORzaam
Stichting Nieuwe Helden
Oostelijke Strekdam
OngeHOORzaam

Ode aan de burgerlijke ongehoorzaamheid

In de zomer van 2019 creëerden Lucas De Man en Isil Vos van Stichting Nieuwe Helden een theatrale tentoonstelling in Oostende over ongelijkheid. Een klein onderdeel van dit interactieve project wordt nu een Monument voor Burgerlijk Ongehoorzame Ambtenaren. 

Sinds de digitalisering van onze samenleving zich volop doorzet krijgen we nog zelden liefdesbrieven of plezante berichten in onze brievenbus. Papieren post lijkt grotendeels te bestaan uit facturen, aanmaningen, andere officiële brieven en reclame. 

Het monument, dat technisch mee ontwikkeld werd door Bas van Rijnsoever, wil dit symbolisch omkeren: een banaal wit brievenbusje staat aan de rand van de stad. Het is niet verbonden aan één specifiek adres of eigendom van één familie of bewoner. In dit monument kunnen mensen niet alleen een boodschap kwijt, maar kunnen ze ook een qr-code scannen.

Die code brengt je naar een aantal getuigenissen van ambtenaren. Mannen en vrouwen in een officiële functie die burgerlijk ongehoorzaam waren/zijn in hun functie. Door doelbewust de regels te overtreden of niet strikt toe te passen hielpen ze mensen. In een stad waarin de (kans)armoede bovengemiddeld aanwezig is, is bovengemiddeld meer moed nodig en meer nood aan empathie. Het Monument voor de Burgerlijk Ongehoorzame Ambtenaar is een eerbetoon aan hen, in een officiële functie, die medemenselijkheid hoger achten dan regels en daarmee de samenleving beter maken… Geen grootse gebaren, maar kleine druppeltjes die hoopgevend zijn en wel degelijk een verschil maken…
 

*|END:WEB_VIDEO|*
Dit mo(nu)ment werd ingehuldigd aan de Oostelijke Strekdam op woensdag 5 augustus.